Oblicza geografii 2 zakres podstawowy z księgarni internetowej to podręcznik do nauki geografii, który napisali Paweł Kroh, Krzysztof Wiedermann, Radosław Uliszak oraz Tomasz Rachwał. Jest to książka, z której można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy np. czym jest aglomeracja monocentryczna, oraz policentryczna, akwakultura, anekumena oraz antropopresja.

Czym więc są te pojęcia? 

Aglomeracja monocentryczna charakteryzuje się tym, że w jej centrum znajduje się duże miasto jako ośrodek, a wokół niego istnieją obszary podmiejskie. Aglomeracja policentryczna jest natomiast zespołem miejskim, który skupia wokół siebie kilka dużych miast. Akwakultura to hodowla oraz chów organizmów wodnych. O anekumenie mówi się w przypadku bezludnego i niewykorzystywanego do celów gospodarczych terenu. Kolejne pojęcie poruszone w książce to antropopresja. Jest to negatywna działalność człowieka wpływająca na przyrodę. 

Czego jeszcze można nauczyć się z podręcznika? 

W książce poruszono wiele ciekawych kwestii i pojęć. Można się z niej dowiedzieć, czym jest bilans energetyczny oraz handlowy, czym charakteryzują się dekolonizacja i dezindustrializacja oraz co to jest ekosystem. Czym jest eksplozja demograficzna? Co to jest ekumena? Co podchodzi pod pojęcie globalizacji? Czym różni się hodowla od chowu? Czym różni się industrializacja od reindustrializacji? Te i wiele innych pojęć uczeń pozna w trakcie nauki. Można także dowiedzieć się wiele na temat migracji i jej odmian.

W jaki sposób przekazana jest wiedza?

Wiedza w książce przekazywana jest w łatwy i przystępny sposób. Są tu różne infografiki, podsumowania utrwalające wiedzę, ćwiczenia, mapy, czy zdjęcia. Na końcu każdego rozdziału jest “Podsumowanie” oraz “Sprawdź, czy potrafisz!” co ułatwia usystematyzowanie wiedzy oraz powrót do tej części, która sprawia trudności. Na końcu książki znajduje się klucz odpowiedzi do ćwiczeń w elemencie “Sprawdź, czy potrafisz!”. Znajdują się tam również słowniczek z ważnymi pojęciami użytymi w książce, indeks oraz dane statystyczne z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej świata.